Project 68
Ref n°: 68
Team Leader
Peng Jiang

Team Members
Li Hang, Gao Shuo, Sun Rongliang, Jiang Peng, Zhou Hao, Guo Yao

Country
China

Office
UNICESS STUDIO + BEIJING GUOKETIANCHUANG ARCHITECTS

External Consultants
Bai Jing (Sound and Light consultant)

Engineers
Guo Kai